نگاه ویژه بنیاد برکت به شهرکهای صنعتی سیستان و بلوچستان

0

معاون اقتصادی بنیادبرکت گفت: بنیادبرکت به شهرکهای صنعتی سیستان و بلوچستان نگاه ویژه دارد و این استان از استانهای هدف این بنیاد محسوب می شود.

به گزارش روابط عمـومی شرکت شهرکهـای صنعتی استان سیستان و بلوچستان، امیدی اظهار داشت: بر همین اساس تعداد 7 طرح را با استان مشارکت خواهیم داشت که این رقم بیش از دو برابر سایر استانها پیش بینی شده است.

وی اظهار داشت: بنیادبرکت می تواند تا 49% در طرحها مشارکت کند .

معاون اقتصادی بنیادبرکت، افزود: میزان مشارکت این بنیاد در طرحها کمتر از 33 درصد نیست و مدت مشارکت بیش از 5 سال نیز به طول نمی انجامد.

امیدی خاطرنشان کرد: طرحهای دارای تسهیلات، تکمیلی، توسعه‌ای نیازمند به سرمایه در‌گردش، دارای مزیت منطقه ای، از جمله طرحهای الویت دار محسوب می شوند.

وی ادامه داد: بنیادبرکت تنها نقش تسهیل‌گر را بر عهده دارد اما فراهم آوردن تضامین لازم بر عهده واحد تولیدی است.

در این جلسه مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی سیستان و بلوچستان گفت: در این خصوص تا کنون پرونده چند واحد تولیدی برای بنیاد جهت بررسی ارسال شده است.

حسینعلی سارانی،‌‌ خاطرنشان کرد: پیش‌بینی می‌شود تا پایان شهریورماه مشارکت بنیاد با 3 واحد تولیدی مستقر در شهرکهای صنعتی استان سیستان و بلوچستان آغاز شود.

وی ادامه داد: با توجه به شرایط خاص پیشنهاد حمایت بنیاد از واحدهای تولیدی که از تسهیلات بانکها استفاده نکرده اند نیز داده شد که توسط بنیاد برکت در دست بررسی است.

Leave A Reply