برندسازی مشترک و شناسنامه دار کردن فرش دستباف

0

معاون صنایع کوچک شرکت شهرکهای صنعتی استان گلستان بر برندسازی مشترک و شناسنامه دار کردن فرش دستباف با همکاری این شرکت و سازمان صنعت، معدن و تجارت تاکید کرد.
 به گزارش روابط عمومی شرکت شهرکهای صنعتی استان گلستان، سیدرضا مسلمی عقیلی در چهارمین جلسه شورای راهبری خوشه فرش دستباف استان گلستان اظهار داشت: برگزاری دوره های آموزشی  تخصصی و مهارتی  با کیفیت و هدفمند بر اساس نیازهای شناسایی شده با همکاری مرکز آموزش  فنی و حرفه ای باید جدی گرفته شود.
 وی بر ضرورت اجرای  طرح مطالعاتی عارضه یابی مشکلات پیشروی فرآیند توسعه خوشه فرش دستباف تاکید کرد و افزود: این طرح مطالعاتی می تواند یا همکاری اتحادیه فرش تعاونی فرش روستایی و اتاق بازرگانی انجام شود.
 وی تصریح کرد: این شرکت آمادگی خود را برای ایجاد نمایشگاه دایمی فرش دستباف استان در محل مرکز خدمات فناوری و کسب و کار شهرک صنعتی آق قلا  اعلام می کند.
 معاون توسعه تجارت سازمان صنعت، معدن و تجارت استان گلستان نیز در این جلسه بر اهمیت بالای توسعه خوشه فرش دستباف بدلیل بهره وری بالا، زود بازده بودن، اشتغال بالا و با توجه به سرمایه پایین مورد نیاز اجرایی در مقایسه با  سایر صنایع سرمایه بر، تاکید کرد.
 درویشعلی حسن زاده افزود: فعالسازی خانه فرش با حمایت سازمان های مرتبط با آن می تواند حائز اهمیت باشد و نیاز کنونی فرش دستباف گلستان را ورود به بازار خارجی با اعزام هیأت های تجاری به کشورهای هدف دانست.
 وی با اشاره به پتانسیل بالای فرش دستباف استان گلستان جهت ورود به بازار داخلی و خارجی، عارضه یابی را عامل مهمی در توسعه خوشه فرش و راهنمای موفقیت روند توسعه ای خوشه برشمرد.
 در این نشست مقرر شد شبکه توسعه صادرات با همکاری سازمان صنعت، معدن و تجارت استان و اتاق بازرگانی استان و …  ایجاد و بررسی طرح مطالعاتی شناسایی احیاء نقوش ترکمن با همکاری سازمان صنعت، معدن و تجارت استان، مرکز آموزش فنی حرفه ای استان انجام شود.

Leave A Reply