بررسي واردات و صادرات در 10 سال اخير از سوي سازمان توسعه تجارت

0

در سال گذشته تراز تجاري کشور 2.5 ميليارد دلار منفي بوده اما نسبت به سال ماقبلش 65 درصد بهبود داشته است و در بين اقلام عمده صادراتي به استثناي اوره، پرويان و پسته که کاهش قيمت داشتند، ساير اقلام شاهد افزايش قيمت پايه بوده‌اند.

در سال گذشته در گروه‌هاي 10 گانه قريب به 52.5 ميليارد دلار واردات انجام شده و اگرچه تراز تجاري کشور حدود دو ميليارد و 500 ميليون دلار منفي بوده اما تراز تجاري نسبت به سال 1392 حدود 65 درصد بهبود را نشان مي‌دهد. همچنين بدون احتساب ميعانات، تراز تجاري کشور هشت درصد بهبود داشته است.

صادرات کالا و ميعانات گازي در سال گذشته به 50 ميليارد دلار رسيد که رشد 19 درصدي را نسبت به سال 1392 نشان مي‌دهد.

بيشترين نسبت واردات به صادرات غيرنفتي بدون ميعانات گازي در 10 سال گذشته در سال و کمترين آن در سال گذشته اتفاق افتاد و در مورد نسبت واردات به صادرات غيرنفتي باميعانات گازي نيز همين روال حاکم بود.

طبق اعلام سازمان توسعه تجارت، صادرات خدمات نيز در سال گذشته قريب به 13 ميليارد دلار بود و در مجموع صادرات کالا و خدمات به رقم 63 ميليارد دلار رسيد.

Leave A Reply