امکان‌سنجی ایجاد خوشه صنعتی پلاستیک در خراسان شمالی

0

مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی استان خراسان شمالی گفت: امکان‌سنجی توسعه خوشه صنعتی پلاستک در استان خراسان شمالی  توسط این شرکت در دست بررسی است.
 به گزارش روابط عمومی شرکت شهرکهای صنعتی استان خراسان شمالی؛ محمدعلی یوسفی افزود: با توجه به پتانسیلهای موجود در این استان و با بررسیهای اولیه, توسعه خوشه صنعتی پلاستیک در دست مطالعه است که در صورت وجود چنین قابلیتی در استان، توسعه خوشه صنعتی پلاستیک در دستور کار قرار میگیرد.
 وی به وجود 2 خوشه صنعتی استان اشاره کرد و افزود: تاکنون خوشه‌های صنعتی آبنیات و فرش در استان خراسان شمالی توسط این شرکت حمایت شدند و خوشه صنعتی آبنبات بجنورد پس از طی مراحل قانونی به ذینفعان آن واگذار شد.
 مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی خراسان شمالی در این جلسه گفت: حدود 3 سال شرکت شهرکهای صنعتی به همراه عامل توسعه خوشه صنعتی آبنبات, ذینفعان و تولیدکنندگان آبنبات, این خوشه صنعتی را از حالت سنتی به سمت توسعه و صنعتی شدن هدایت کردند.
 محمدعلی یوسفی گفت: پس از بررسی‌های به عمل آمده, توانایی اعضای خوشه صنعتی آبنبات به نقطه اتکا رسیده و شرکت شهرکهای صنعتی استان خراسان شمالی از این خوشه صنعتی جدا و کلیه روند توسعه این خوشه به تولیدکنندگان آن واگذار شد.
 رئیس هیأت مدیره شرکت شهرکهای صنعتی اسان خراسان شمالی افزود: خوشه های صنعتی یکی از الگوهای موفق سازماندهی صنایع کوچک و متوسط هستند که کاستی‌های صنایع کوچک و متوسط را رفع و مزیتهای مختلف صنایع کوچک، چون انعطاف پذیری و تنوع را تقویت می بخشند.
 وی اظهارداشت: خوشه صنعتی مجموعه ای از بنگاه های تولیدی و خدماتی در یک رشته صنعتی است که با تکیه بر سرمایه های قوام یافته اجتماعی در مناطق مختلف جغرافیایی در کنار نهادهای پشتیبان و از طریق روابط متراکم میان بنگاهی شکل می گیرد.
 

Leave A Reply