دعوت نعمت‌زاده از سرمایه داران خارج از کشور

0

محمدرضا نعمت‌زاده اظهارداشت: توصیه ما این است که واحدهای تولیدی با گرفتن شرکا منابع را به شرکت‌های خود بیاورند و خود را از وابستگی به منابع بانک‌ها رها کنند.

وزیر صنعت، ‌معدن و تجارت با اشاره به ابلاغ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر، گفت:‌ در این قانون موارد خوبی دیده شده که یکی از آن‌ها این است که در یک واحد تولیدی چه سهامداران و چه غیر سهامداران منابع مالی را به شرکت‌ها بیاورند که این منابع سه سال در آن شرکت بماند، هزینه‌های پول مشابه تسهیلات مشارکت بانک‌ها محاسبه می شود.

نعمت زاده با اشاره به اینکه این کار برای اولین بار انجام شده است، افزود: از ایرانیان خارج از کشور دعوت می‌کنیم مستقیم و یا با مشارکت واحدهای موجود در داخل کشور سرمایه گذاری کنند و همه کمک کنیم تا تولید و صادرات اولویت اول کشور باشد.

وی تاکید کرد: باید در بخش کشاورزی و مواد غذایی، تقاضا را افزایش دهیم و بهترین تقاضا بازار داخل و صادرات است

Leave A Reply