طرح رتبه بندی بنگاه های اقتصادی، موجب ایجاد فضای رقابتی می شود

0

مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی استان آذربایجان شرقی گفت: طرح رتبه بندی بنگاه های اقتصادی می تواند گام موثری برای حضور این بنگاه ها در بازارهای جهانی باشد.

به گزارش روابط عمومی شهرکهای صنعتی استان آذربایجان شرقی، “محمدعلی عسگری” در حاشیه سومین همایش معرفی صد شرکت برتر منطقه آذربایجان به خبرنگاران گفت: طرح رتبه بندی شرکت های برتر منطقه آذربایجان گامی خوب و موثر برای معرفی توانایی های اقتصادی آذربایجان است که می تواند زمینه حضور شرکت های برتر را در بازارهای جهانی فراهم کند.

وی با مثبت ارزیابی کردن این طرح، گفت: ما خیلی بیشتر از این ها ظرفیت داریم و می توانیم بیشتر از توانایی ها و پتانسیل های خود سخن بگوییم.

عسگری گفت: توانایی های ما خیلی بیشتر از آنی است که در این همایش دیدیم. من امیدوارم از سال آینده بیشتر شاهد شرکت های موثر در این طرح باشیم.

مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی استان آذربایجان شرقی با ذکر اینکه این طرح می تواند فضای رقابتی در بین فعالان اقتصادی را تقویت کند، گفت: این طرح می تواند مشوق خوبی برای تولیدکنندگان باشد و با تهییج فضای رقابت و افزایش کیفیت محصولات و خدمات زمینه ساز ورود شرکت های برتر ایرانی به بازارهای بین المللی باشد.

Leave A Reply