قول مدير عامل بانک تجارت براي گره گشايي از مشکلات صنعت

0

مدير عامل بانک تجارت خود را پايبند قول هاي داده شده اين بانک براي رفع مشکلات بخش صنعت دانست و گفت :صنايع راهکارهاي رفع مشکلات خود را ارايه کنند.

به گزارش روابط عمومي استانداري اصفهان، محمدابراهيم مقدم نودهي افزود: تلاش ما اين است که صنايع بتوانند درصدي از بدهي هاي خود را باز پرداخت کنند و اميد است در اين زمينه راهکارهايي براي توليد پايدار پيدا شود.

وي روز سه شنبه در ديدار با استاندار اصفهان با اشاره به بازديد خود از شرکت فولاد مبارکه گفت: بسيار خوشحالم صنايع بزرگ، خوب و کارامد در اصفهان ايجاد شده است.

مديرعامل بانک تجارت به بخش هاي توسعه اي فولاد مبارکه اشاره کرد و افزود: مقرر شد که از صندوق توسعه ي ملي براي اين بخش تسهيلاتي گرفته شود تا بتواند به اهداف توسعه اي خود دست يابد.

وي با بيان اينکه حدود 100 ميليون يورو براي توسعه ي اين بخش در نظر گرفته شده است، اظهارکرد: بانک تجارت مي تواند در اختصاص سرمايه در گردش به اين شرکت کمک کند.

استاندار اصفهان نيزگفت: دراستان اصفهان منابعي که مصرف مي شود بازده خوبي خواهد داشت و بايد هيات مديره بانک تجارت توجه ويژه اي به اين استان داشته باشد.

رسول زرگرپورافزود: نسبت مصارف به منابع بانک تجارت در استان اصفهان بالاتر از ساير بانکهاست که نشان مي دهد که اين بانک وضعيت مناسبي دارد.

وي تاکيد کرد: صنعت استان اصفهان نيازمند منابع بانکي است و لازم است شبکه بانکي براي تامين سرمايه در گردش بخش صنعت راهکارايي مد نظر داشته باشد.

Leave A Reply