429 خوشه كسب وكار در سطح كشور شناسايي شده است

0

به گزارش سایت خوشه های کسب و کار، آقای مهندس سياوش وحدت، مدير دفتر توسعه صنعتي خوشه های كسب وكار سازمان صنايع كوچك و شهركهای صنعتي ايران تداوم حمايت از توسعه خوشه هاي كسب و كار را از سياست هاي مهم سازمان در حوزه صنايع كوچك عنوان كرده و خاطر نشان ساخت: تا پايان خردادماه سال 94 ، تعداد429 خوشه کسب و کار شناسایی شده كه از اين بين 105 خوشه در مرحله در حال توسعه بوده و يا پروژه توسعه آنها به اتمام رسيده است.
وي با تاكيد بر لزوم انجام مطالعه امكان سنجي خوشه هاي شناسايي شده قبل از آغاز فرآيند توسعه، گفت: علاوه بر 105خوشه در حال توسعه و خاتمه يافته در كل كشور، مطالعه امكان سنجي 129 خوشه نيز به اتمام رسيده است.

Leave A Reply