برگزاری دوره آموزشی ممیزی داخلی سیستم مدیریت کیفیت

0

دوره آموزشی ممیزی داخلی سیستم مدیریت کیفیت در روز چهارشنبه مورخ 20 خردادماه 94 در سالن جلسات شرکت شهرکهای صنعتی کرمانشاه به مدت هشت ساعت برگزار گردید.
در این دوره سرفصل هایی از قبیل چگونگي پيدايش مديريت کيفيت و روند توسعه آن ،آشنايي با استاندارد ISO 9001 :2000 و تجزيه و تحليل الزامات آن ، انواع مميزي ، مديريت برنامه مميزي بر اساس چرخه PDCA، ساختار مستندات در سيستم مديريت کيفيت و … مورد بحث قرار گرفت. در پایان دوره لوح فشرده مطالب ارائه شده در اختیار شرکت کنندگان در دوره قرار گرفت و گواهی شرکت در دوره نیز صادر گردید.

Leave A Reply