اجراي طرح توسعه خوشه فرش دستباف در 11 استان کشور

0

تفاهم نامه همکاري سازمان صنايع کوچک و مرکز ملي فرش به منظور گسترش همکاري هاي علمي، پژوهشي و اجرايي در زمينه توسعه خوشه هاي فرش دستباف کشور و استفاده بهينه از منابع، ظرفيت ها و توانمندي هاي طرفين به امضا رسيد.

مديرعامل سازمان صنايع کوچک و شهرک‌هاي صنعتي در اين مراسم از اجراي طرح توسعه خوشه فرش دستباف در 11استان کشور خبر داد.

به گزارش روابط عمومي سازمان صنايع کوچک و شهرک هاي صنعتي ايران، سيد محمد علي سيد ابريشمي در مراسم امضاي تفاهم نامه همکاري مشترک با مرکز ملي فرش اظهار داشت: توسعه خوشه هاي فرش در سراسر کشور از جمله برنامه هاي سازمان صنايع کوچک است و اميدواريم با همکاري مشترک با مرکز ملي فرش شاهد ارتقاء اين صنعت در آينده اي نزديک باشيم.

وي با بيان اينکه 22 خوشه فرش در استان هاي مختلف شناسايي شده است، خاطر نشان کرد: در حال حاضر اجراي پروژه توسعه خوشه فرش دستباف در 11 استان کشور آغاز شده و شش خوشه از آنها هم در مرحله پياده سازي قراردارد.

مدير عامل سازمان صنايع کوچک، حمايت از شکل گيري و توسعه واحدهاي طرح و نقشه فرش و صنايع جانبي،تکميلي و توليدي و تجهيزات استاندارد فرشبافي در سطح خوشه هاي کسب و کار را از جمله محورهاي اين تفاهم نامه برشمرد و افزود: اجراي پروژه هاي تکميل حلقه هاي مفقوده زنجيره ارزش خوشه هاي فرش و تقويت پيوند بين خوشه همسان فرش دستباف کشور هم با همکاري مرکز ملي فرش مورد حمايت قرار خواهد گرفت.

وي بر استفاده مشترک از منابع و توانمندي طرفين در زمينه‌­هاي برگزاري دوره هاي آموزشي، تأمين مواد اوليه، تأمين مالي و توسعه بازار در خوشه هاي فرش دستباف کشور تاکيد کرد و افزود: بسترهاي لازم براي احداث مجتمع هاي کارگاهي فرش بافي در شهرک ها و نواحي صنعتي کشور فراهم خواهد شد.

حميد کارگر سرپرست مرکز ملي فرش ايران هم در اين مراسم گفت: صنعت فرش با توجه به ويژگي‌هاي سنتي و بومي که دارد در شرايط اقتصاد مقاومتي بسيار قابل اتکا است.

وي با بيان اينکه توسعه صنعت فرش کشور به سرمايه کلان خارجي نياز ندارد، خاطرنشان کرد: اين صنعت با سرمايه کم قابل توسعه بوده و دانش فني آن در داخل کشور موجود است و نياز به تکنولوژي خارجي ندارد.

وي با تاکيد بر حمايت ساير نهادهاي اجرايي از اين صنعت تصريح کرد: با توجه به ويژگي‌هاي اين صنعت، ضروري است تمام دستگاه ها در جهت فرهنگ سازي، آموزش، بازاريابي و صادرات با متوليان اين صنعت همکاري کنند.

نامبرده در ادامه انعقاد اين تفاهم نامه را در راستاي هم افزايي و بهره مندي از پتانسيل هاي دو مجموعه برشمرد و اظهار اميدواري کرد: با همکاري متقابل و مشترک شاهد شروع فصلي جديد در توسعه خوشه هاي فرش دستباف در سراسر کشور باشيم.

Leave A Reply