جلسه مشترک ذینفعان خوشه پلی اتیلن و خوشه محصولات لبنی کرمانشاه

0

 

با توجه به اینکه هم اکنون خوشه پلی اتیلن و صنایع پایین دستی پتروشیمی و خوشه محصولات لبنی در استان کرمانشاه در حال توسعه می باشند و نیز نظر به اینکه برخی از محصولات تولیدی واحدهای ذینفع خوشه پلی اتیلن و صنایع پایین دستی پتروشیمی اعم از بطری های PET، درب بطری، ظروف لبنی، نایلون شیرینگ و … توسط واحدهای ذینفع خوشه محصولات لبنی مورد استفاده قرار می گیرند طی یک حرکت نو و ابتکاری، نشستی با هدف آشنایی این واحدها با همدیگردر تاریخ 24/04/94 در محل سالن جلسات شرکت شهرک های صنعتی کرمانشاه برگزار گردید. در این جلسه ابتدا واحدهای خوشه پلی اتیلن محصولات تولیدی خود را معرفی کرده و به بیان دیدگاه های خود در خصوص نحوه همکاری با واحدهای لبنی استان پرداختند. واحدهای ذینفع خوشه محصولات لبنی نیز ضمن ابراز خرسندی از برگزاری این جلسه تمایل خود را برای همکاری بیشتر با واحدهای ذینفع خوشه پلی اتیلن استان اعلام داشتند و یکی از مشکلات پیش روی را قیمت بالاتر برخی از واحدهای نسبت به واحدهای تولیدی خارج از استان عنوان کردند. در پایان لیست واحدهای ذینفع مرتبط هر خوشه با جزئیات کامل در اختیار واحدهای خوشه دیگر قرار گرفت و مقرر شد جلسات مشابه در آینده در دستور کار تیم توسعه خوشه های پلی اتیلن و لبنی استان قرار گیرد.

Leave A Reply