بسته حمایت از صادرات کالا و خدمات دانش بنیان

0

صندوق نوآوری و شکوفایی در راستای توسعه خدمات خود برای شرکتهای دانش بنیان اقدام به ارائه تسهیلات حمایت از صادرات محصولات دانش بنیان می‌نماید. این تسهیلات در چارچوب خدمات جاری صندوق دیده شده و برای مصداق‌های گوناگون مرتبط با صادرات محصولات دانش بنیان به شرط آنکه صادرکننده یک شرکت دانش بنیان باشد، قابل استفاده خواهد بود.

مصوبات بسته حمایت از صادرات کالا و خدمات دانش بنیان را از اینجا دانلود کنید

Leave A Reply