مشوقها و برنامه هاي حمايتي معاونت علمي و فناوري رياست جمهوري براي شركتهاي دانش بنيان

0

مشوقهاي ارائه شده توسط معاونت علمي و فناوري بر مبناي قانون حمايت از شركتها و مؤسسات دانش‌بنيان و تجاري سازي اختراعات و نوآوريها

جهت مطالعه کامل این اساسنامه فایل ذیل را دانلود کنید

 

Leave A Reply