درباره ما

معرفی تیم مدیریت توسعه خوشه های کسب و کار، گروهی فعال و متشکل از متخصصین علمی و اجرایی مرتبط است كه با هدف توسعه سیستم های اقتصادی - اجتماعی و يادگيري گروهي و تبادل دانش، در سال 1390 شكل گرفته و به دنبال توسعه و…

مأموريت و فعاليتها

مأموريت یک- طراحی و پیاده­ سازی برنامه های توسعه کسب‌ و کارهای خرد، کوچک‌ و متوسط. دو– نقش آفرینی به عنوان محمل خلق و انتشار دانش و تجربه در قالب انتشار کتب، جزوات سه– بسط و ارتقای…

همكاران

اسامی همکاران و اعضاء فعال سایت اطلاع رسانی خوشه های کسب و کار معاون صنایع کوچک استان ردیف مجید یاریگر آذربایجان شرقی 1 امير شهسوار…

برگزاری جلسه میز کالایی تخصصی سوهان- لزوم تعامل بیشتر نهادهای دولتی و خصوصی

مهندس فرهادی، معاونت بازرگانی و توسعه تجارت استان قم، گفت: ایجاد راهکارهای تشویقی و تسهیل در صادرات غیر نفتی از مهمترین اقدامات کارگروه توسعه صادرات غیر نفتی  در استان است.