پیش بینی معافیت مالیاتی واحدهای مستقر در شهرک‌های صنعتی واقع در شعاع 30 کیلومتری شهرها در لایحه…

مدیرعامل سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران با اشاره به تصویب قانون حمایت از تولید در مجلس شورای اسلامی  گفت:  در این لایحه  برای واحدهای مستقر در شهرک‌های صنعتی واقع در  شعاع 30 کیلومتری  شهرها معافیت مالیاتی  در نظر گرفته  شده است.

بانکی که دغدغه تولیدکنندگان را رفع کرد

مدیرعامل بانک ملی با عنوان این که با تشکیل کارگروه‌های ویژه بخش مهمی از پرونده‌های مطالباتی تعیین تکلیف شد، تاکید کرد: وصول و تعیین تکلیف 60 هزار میلیارد ریال از معوقات بانک ملی ایران در سال 93 توسط خود بانک، نشان همراهی و توجه بانک به…