Browsing Tag

ایلام

دوره آموزش بازاریابی و مذاکرات تجاری برای بافندگان و فعالان فرش و گلیم نقش برجسته

معاون صنایع کوچک شرکت شهرکهای صنعتی  ایلام  گفت:  بافندگان و فعالان فرش و گلیم نقش برجسته خوشه کسب و کار در  دوره آموزش بازاریابی و مذاکرات تجاری شرکت کردند.

فرش را باید به بازار بین الملل پیوند بزنیم و برای این کار آموزش مهارتهای انسانی لازم است

معاون سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران و عاملان توسعه خوشه های فرش با حضور در مرکز ملی فرش ایران خواستار همراهی این مرکز در توسعه خوشه فرش دستباف در استان ها شدند.