Browsing Tag

بانک‌های کشور,

دردسرهای بزرگ برای وام‌‏های کوچک

برخی از بانک‌ها و مؤسسات علاوه بر دریافت ضامن کارمند رسمی یا کاسب دارای مجوز کسب در ازای پرداخت وام از هر یک از ضامن‌ها یک چک به مبلغ وام و بدون تاریخ دریافت می‌کنند. علاوه بر این از شخص وام گیرنده نیز همین چک دریافت می‌شود