Browsing Tag

بانک مهر امام رضا,

مراکز فروش خرمای بوشهر در استان های بزرگ کشور با همکاری صندوق مهر امام رضا

توجه به کسب و کارهای خرد و کوچک با محوریت بازار و بر پایه حمایت از پشتیبان‏ها و کارآفرینانی که دارای سوابق کاری در حوزه کسب و کار کوچک هستند، از سیاست های بانک مهر امام رضا(ع) می باشد.