Browsing Tag

تور صنعتی,

بازدید صنعتگران فارس از نخستین نمایشگاه تخصصی خرما و فرآورده های خرمایی

صنعتگران فارس در قالب تور صنعتی – نمایشگاهی از نخستین نمایشگاه تخصصی خرما و فرآورده های خرمایی و نیز نمایشگاه تخصصی صنایع غذایی و بسته بندی در بندر عباس بازدید کردند.