Browsing Tag

تولید

بانک جهانی گزارش داد: نسبت صادرات ایران به GDP کمتر از متوسط جهانی

متوسط سهم صادرات به تولید ناخالص داخلی (GDP) در ایران پایین‌تر از متوسط جهانی است. بر اساس گزارش بانک جهانی، در سال 2012 میلادی سهم صادرات به تولید ناخالص داخلی ایران برابر با 25.30 درصد بود که 4 درصد از متوسط جهانی کمتر است.