Browsing Tag

خراسان شمالی ,

معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی: باید برای ارتقای قدرت جذب اقتصاد ایران، موانع پیش رو را برطرف…

معاون کارآفرینی و توسعه اشتغال وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در بازدید از شهرکهای صنعتی استان خراسان شمالی گفت: این استان قابلیتها و پتانسلیهای فراوانی دارد که استفاده صحیح از این ویژگیها توسعه اقتصادی و صنعتی خراسان شمالی را موجب می شود.

طرح زنجیره ارزش فرش دستباف در راستای ایجاد ارزش افزوده

مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی استان خراسان شمالی در کارگروه تخصصی امور اقتصادی استان که با حضور استاندار تشکیل شد، گفت: طرح زنجیره ارزش فرش دستباف خراسان شمالی در راستای ایجاد ارزش افزوده برای واحدهای تولیدی و صنعتی این صنعت اجرایی شد.