Browsing Tag

رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی

آنچه در نخستین کنفرانس اقتصادی ایران گذشت

امروز، یکشنبه نخستین کنفرانس اقتصادی ایران با موضوع بررسی راهکارهای دستیابی به رشد پایدار و اشتغال زا با حضور رییس جمهوری ، تمامی وزرای اقتصادی، رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی، رییس کل بانکی مرکزی، نمایندگان مجلس و جمعی دیگر از مقامات…