Browsing Tag

شهرکهای صنعتی

معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی: باید برای ارتقای قدرت جذب اقتصاد ایران، موانع پیش رو را برطرف…

معاون کارآفرینی و توسعه اشتغال وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در بازدید از شهرکهای صنعتی استان خراسان شمالی گفت: این استان قابلیتها و پتانسلیهای فراوانی دارد که استفاده صحیح از این ویژگیها توسعه اقتصادی و صنعتی خراسان شمالی را موجب می شود.

معاون وزیر صنعت،معدن وتجارت: خروج از رکود به طور کامل به صنایع کوچک و بخش خصوصی نرسیده است

مدیرعامل سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران از ایجاد  تحرک  و رونق در صنایع بزرگ کشور خبرداد وگفت: هنوز تحرک و خروج از رکود به طور کامل به مجموعه صنایع کوچک و بخش خصوصی نرسیده است.    

معاون وزیر صنعت،معدن وتجارت خبرداد: احیا و بازسازی واحدهای صنعتی تعطیل شده در شهرکهای صنعتی با…

تفاهم نامه همکاری مشترک بین مدیرعامل سازمان صنایع کوچک وشهرکهای صنعتی ایران ورییس سازمان تجاری سازی فناوری واشتغال دانش آموختگان در جهت ارتقاء وبهبود وضعیت صنایع کوچک ومتوسط( ( smeبه امضارسید.