Browsing Tag

طیبی نژاد ,

بازدید ذینفعان خوشه مبلمان از شرکت بهسازی صنایع چوب ایران

اعضای هیئت مدیره اتحادیه درودگران استان قم به همراه تعدادی از دانشجویان رشته مبلمان دانشگاه علمی کاربردی شرکت شهرکهای صنعتی استان از شهرک بهسازی صنایع چوبی ایران به عنوان یکی از شهرکهای خصوصی و تخصصی صنعت چوب کشور بازدید به عمل آوردند.