Browsing Tag

معاون وزیر

همکاریهای مشترک بین ایران و ترکیه در چارچوب توافقات اجلاس دی هشت و توسعه صنایع کوچک

معاون وزیر صنعت،معدن و تجارت در دیدار با مقامات ترکیه ای از توسعه همکاریهای بین دوکشور در چارچوپ توافقات اجلاس دی هشت و حمایت ازsme ها خبرداد و گفت: ایران و ترکیه موتور محرک اجلاس دی هشت هستند.

اصلاح طرح معافیت مالیاتی برای شهرکها و نواحی صنعتی در دست اقدام است

مدیرعامل سازمان صنایع کوچک وشرکهای صنعتی ایران با بیان اینکه اصلاح طرح معافیت مالیاتی برای شهرکها و نواحی صنعتی که در شعاع 30 کیلومتری شهرها قرار دارند در دست انجام است، اظهارامیدواری کرد: با تصویب این طرح در مجلس  شهرکها و نواحی صنعتی با…

تکمیل زیرساختهای عمرانی درشهرکها و نواحی صنعتی

معاون وزیر صنعت، معدن وتجارت تکمیل زیرساختهای صنعتی درشهرکها و نواحی صنعتی نظیر آب، برق وگاز را از وظایف اصلی سازمان صنایع کوچک وشهرکهای صنعتی ایران عنوان وبر ارائه خدمات کیفی به صنعتگران و تولیدکنندگان تاکید کرد.