Browsing Tag

هزینه های تحقیق

پائین بودن تسهیلات پرداختی و عدم تناسب بین هزینه های تحقیق و تسهیلات پرداختی را از موانع ایجاد شرکت…

پائین بودن تسهیلات پرداختی و عدم تناسب بین هزینه های تحقیق و تسهیلات پرداختی را از موانع شناسایی شده در مسیر ایجاد شرکت های دانش بنیان است.