Browsing Tag

همکاری مشترک

معاون وزیر صنعت،معدن وتجارت خبرداد: احیا و بازسازی واحدهای صنعتی تعطیل شده در شهرکهای صنعتی با…

تفاهم نامه همکاری مشترک بین مدیرعامل سازمان صنایع کوچک وشهرکهای صنعتی ایران ورییس سازمان تجاری سازی فناوری واشتغال دانش آموختگان در جهت ارتقاء وبهبود وضعیت صنایع کوچک ومتوسط( ( smeبه امضارسید.