Browsing Tag

پروژه توسعه

فراخوان شناسایی عامل توسعه برای خوشه طلا در استان یزد

شرکت شهرکهاي صنعتی استان یزد در نظر دارد به منظور آغاز پروژه توسعه خوشه طلا و جواهر اقدام به انتخاب فرد واجد شرایط و صلاحیت به عنوان عامل توسعه خوشه نماید. لذا از افرادي که داراي شرایط93 به دبیرخانه شرکت شهرکهاي /11/ زیر می باشند دعوت به…