سختي‌هاي بازگشت فرش ايراني به بازار آمريکا

0

عضو هيات نمايندگان اتاق تهران: بازار فرش نيز مانند ديگر حوزه‌هاي تجارت خارجي وضعيت خوبي ندارد و بايد منظر ماند تا دورنماي آينده و وضعيت توافق به صورت قطعي مشخص شود.

عضو کميسيون تسهيل تجارت و توسعه صادرات اتاق بازرگاني تهران، گفت: پس از تحريم فرش دستباف ايراني از سوي آمريکا بازار فرش ايران در آمريکا به هند، پاکستان، ترکيه و افغانستان رسيد

سيد رضي حاجي آقاميري افزود: لغو تحريم‌هاي آمريکا مي‌تواند در بلند مدت به شرط تلاش بسيار، وضعيت صادرات فرش دستباف ايران را بهتر کند اما اين تحريم‌ها هنوز پا برجاست.
وي ادامه داد: در دوره غيبت فرش ايران در بازار آمريکا، کشورهايي مانند هند، پاکستان، ترکيه و افغانستان، جايگاه ايران را اشغال کرده‌اند و اين مساله کار را براي حضور دوباره ما در اين بازار سخت مي‌کند.
وي تاکيد کرد: به فرض لغو تحريم‌هاي فرش ايران در بازار آمريکا، مانند هر بازار ديگري که از دست داده شود، براي بازپس‌گيري جيگاه قبلي در اين بازار زمان و سخت‌کوشي مورد نياز است.

عضو کميسيون تسهيل تجارت و توسعه صادرات اتاق بازرگاني تهران با اشاره به تحريم قبلي آمريکا در خصوص فرش ايران که در سال 2000 خاتمه يافت، گفت:آن زمان ما تا سال 2010 و تحريم‌ مجدد فرش به مدت 10 سال فرصت يافتيم که در بازار فرش آمريکا فعاليت کنيم تا دوباره جايگاه از دست رفته خود را به دست بياوريم.
حاجي آقاميري افزود: پس از 10 سال، دوباره تحريم شديم و همه بازار به دست آمده از دست رفت و رقبا جاي ما را گرفتند. اکنون نيز به فرض اينکه تحريم‌ها را لغو کنند و بگويند براي صادرات فرش به آمريکا ممنوعيتي نداريد باز هم نمي‌توان گفت که در مدت زمان کوتاهي، صادرات فرش ما رونق مي‌يابد.
وي اظهار کرد: در وهله اول بايد جايگاه از دست رفته خود را دوباره به دست بياوريم که اين مساله به نوبه خود کار سخت و مشکلي است و تنها در اين صورت مي‌توانيم به بهبود اوضاع اميدوار باشيم.
وي حضور مجدد در بازار فرش آمريکا را نيازمند افزايش توان رقابت صادرکنندگان ايراني عنوان کرد و ادامه داد: طرفهاي تجاري ما که در گذشته نماينده بازاريابي فرش ايران بودند، در غياب طرف ايراني، به بازاريابي و فروش فرش کشورهاي ديگر در آمريکا اقدام کردند و دليلي ندارد به راحتي بازار جديدي که ساخته‌اند را به خاطر ما رها کنند.
وي تصريح کرد: فرش ايران قصد بازگشت پرقدرت به بازراهاي جهاني از جمله آمريکا را دارد اما بايد مراحلي طي شود تا زمينه اين حضور فراهم آيد.
به گزارش صداي اقتصاد، تا سال 2010 که ايران مورد تحريم مستقيم فرش دستباف از سوي آمريکا قرار گرفت سالانه 80 ميليون دلار به طور مستقيم به اين کشور، فرش صادر کرد که حدود 16 درصد از کل صادرات فرش دستباف را شامل مي‌شد. به اين ترتيب پيش از تحريم‌ها آمريکا مشتري شماره يک فرش دستباف ايراني بود.

Leave A Reply