حضور خوشه هاي كسب وكار در دومین نمایشگاه نقش آفرینی زنان در توسعه پایدار

0

گروه خبر: مدير توسعه خوشه هاي صنعتي سازمان صنايع كوچك و شهرك هاي صنعتي ايران از حضور بانوان فعال خوشه هاي كسب وكار كشور در دومین نمایشگاه نقش آفرینی زنان در توسعه پایدار با تاکید بر اقتصاد مقاومتی خبرداد.

به گزارش تارنماي اطلاع رساني خوشه هاي كسب وكار كشور؛ مهندس سياوش وحدت با اعلام اين خبر اظهارداشت: ظرفيت هاي ورود بانوان در بخش صنايع كوچك و همچنين فرصت هاي ايجاد شده در خوشه هاي كسب و كار در اين بخش در دومین نمایشگاه نقش‌آفرینی زنان در توسعه پایدار كشور كه در محل دائمي نمايشگاه بين المللي تهران تبيين مي شود.
وي با بيان اينكه در اين نمايشگاه غرفه ايي با عنوان خوشه هاي كسب وكار فرش دستباف كشور حضور خواهد داشت توضيح داد: حوزه فعاليت بانوان در عرصه توليد و صنعت در صنايع كوچك فراتر از اين توانمندي به نمايش گذاشته شده است ولي اين خوشه بعنوان نماد و بخشي از فعاليت مستقيم بانوان در معرض ديد علاقمندان قرار مي گيرد.
مدير توسعه خوشه هاي صنعتي سازمان صنايع كوچك و شهرك هاي صنعتي ايران اضافه كرد: در اين غرفه، معاونت صنايع كوچك سازمان، كتب منتشر شده در بخش خوشه هاي كسب وكار كشور و فعاليت ها و دستاوردهاي خوشه هاي كسب و كار استان هاي گلستان، قم، زنجان و شيراز حضور فعال خواهند داشت.
وي افزود: سازمان صنايع كوچك و شهركهاي صنعتي ايران در اين نمايشگاه بدنبال آن است تا در كنار نمايش توانمندي ها، اقدامات و دستاوردهاي بانوان كارآفرين و فعال حوزه صنايع كوچك با حضور مديران و كارشناسان خود به تبيين مدل توسعه ايي خوشه هاي كسب و كار بپردازد.
مهندس وحدت در توضيح اهداف حضور در دومین نمایشگاه نقش‌آفرینی زنان در توسعه پایدار كشور تصريح كرد: كسب وكارهاي عرضه شده در اين نمايشگاه در گروه كسب وكار و بنگاه هاي كوچك جاي مي گيرند وبا توجه به پتانسيل بالاي بانوان در عرصه توليد و صنعت، مدل توسعه ايي خوشه هاي صنعتي قابليت اين را دارد تا كليه كسب و كار ها و توانمندي هاي بانوان عرضه شده در اين نمايشگاه را براي توسعه پايدار و نقش آفريني بيشتر در صنعت در چتر حمايتي خود قرار دهد.
وي در ادامه توسعه بازار ، آموزش، مطالعات بازهارهاي بين المللي، تامين مواد اوليه و حركت گروهي در مسير توسعه را از مهمترين دستاوردهاي خوشه هاي كسب وكار عنوان كرد.
گفتني است دومین نمایشگاه نقش آفرینی زنان در توسعه پایدار با تاکید بر اقتصاد مقاومتی كشور از تاريخ ۲۳ تا ۲۶ شهریور امسال در محل دائمی نمایشگاه بین المللی تهران برگزار مي گردد.

Leave A Reply