آغاز به کار نخستین شبکه عمودی تولید و عرضه مبلمان در قم

0

مدیر عامل شرکت شهرک های صنعتی قم از آغاز به کار نخستین شبکه عمودی تولید و عرضه مبلمان در قم خبر داد.

طیبی نژاد موفقیت شرکت شهرک های صنعتی در فعالیت های خوشه کسب و کار را مورد توجه قرار داد و گفت: پس از موفقیت‌های بدست آمده و ثبت چند برند و شبکه‌های افقی در تولیدات مختلف امروز شاهد ایجاد نخستین شبکه عمودی تولید و توزیع خوشه مبلمان قم هستیم.
مدیرعامل شرکت شهرک‌های صنعتی قم در خصوص فعالیت شبکه های افقی و عمودی افزود: در شبکه‌های افقی چند تولیدکننده کالا با هدف تولید مشترک در کنار هم فعالیت می‌کنند ولی در شبکه‌های عمودی چندین مجموعه تولید قطعات و تکمیلی در راستای یک محصول واحد اقدام می‌کنند.

طیبی نژاد گفت: در آغاز سال سوم توسعه خوشه مبلمان قم و با هدف ایجاد همکاری تعریف شده بین مجموعه‌های تولید کلاف خام مبلمان، رنگ‌کاری، رویه‌کوبی، مجموعه نمایشگاهی، نخستین شبکه عمودی خوشه مبلمان استان شکل گرفت.

وی وظیفه و محور فعالیت های این مجموعه نمایشگاهی را برندسازی، تبلیغات و ایجاد شبکه گسترده توزیع و فروش را که ثبت برند در این مجموعه در آینده‌ای نزدیک به ثبت می‌رسد را برشمرد.

Leave A Reply