درگاه اختصاصي سازمان توسعه صنعتي ملل متحد راه اندازي شد

0

گروه خبر؛ مهندس آشتياني، معاون صنايع كوچك شركت شهرك هاي صنعتي استان قم از راه اندازي درگاه اختصاصي سازمان توسعه صنعتي ملل متحد خبر داد.
آشتياني عنوان كرد: درگاه اختصاصي يونيدو به نشاني www.mimt.gov.ir/unido در پرتال وزارت صنعت، معدن و تجارت راه اندازي شده است كه در آن اخبار مربوط به پروژه ها و راهنماي شركت در مناقصات بين المللي يونيدو قابل دسترسي مي باشد.
وي افزود: ساير خدمات دفتر توسعه حمايت از مالكيت صنعتي شامل ثبت و تجاري سازي اختراعات، ثبت علامت تجاري كالاها و خدمات و همچنين ثبت نشان جغرافيايي محصولات استراتژيك كشور در سطح ملي و جهاني از طريق درگاه مذكور قابل دسترسي است.

Leave A Reply