نخستين همايش بين المللي سياست‌هاي صنعتي و تجاري براي توسعه صادرات و اشتغال آغاز شد

0

نخستين همايش بين المللي سياست‌هاي صنعتي و تجاري براي توسعه صادرات و اشتغال در ايران دقايقي پيش با حضور حسن روحاني، رئيس جمهوري، آغاز به کار کرد. به گزارش خبرگزاري موج، در اين همايش دو روزه که در مرکز همايش‌هاي صدا و سيما در حال برگزاري است، وزير صنعت و معدن و تجارت، محمد نهاونديان، رئيس دفتر رئيس جمهوري و شماري ميهمانان خارجي فعال در عرصه صنعت و تجارت شرکت دارند.در ادامه اين همايش ميزگردهايي در زمينه چشم انداز و چالش‌هاي توسعه صنايع تکميلي پتروشيمي، تشويق سرمايه گذاري خارجي و ايجاد شرکت‌هاي مشترک صادراتي و بنگاه‌هاي کوچک توسعه اشتغال و خوشه‌هاي صنعتي و چشم انداز و چالش‌هاي توسعه صنعت خودروهاي تجاري برپا مي‌شود.همچنين سياست تجاري الحاق به سازمان جهاني تجارت و تشويق صادران غير نغتي از ديگر محورهاي ميزگردهاي اين همايش است.نخستين همايش بين المللي سياست‌هاي صنعتي و تجاري براي توسعه صادرات غيرنفتي و ايجاد اشتغال با هدف تبادل نظر در مورد سياست‌هاي صنعتي و تجاري مکمل سياست‌هاي اقتصاد کلان اتخاذ شده توسط دولت و به منظور اطمينان از رشد بلندمدت اقتصاد صادرات محور و اشتغال زا برگزار مي‌شود.به گفته برگزار کنندگان اين همايش انتظار مي‌رود ديدگاه‌ها و تجارب بين المللي ارائه شده در اين همايش منجر به سياست گذاري اقتصادي مناسب تر در زمان تدوين برنامه ششم شود.تبادل نظر در مورد سياست‌هاي در دست تدوين تجاري و صنعتي براي رشد پايدار صادرات محور و اشتغال زا در ايران و دستيابي به پيشنهادات مشخص جهت توسعه صنعتي و تجاري براي برنامه ششم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران از ديگر اهداف برگزاري اين همايش است. 

Leave A Reply