ايران، بزرگترين مرکز توليد فرش دستباف جهان

0

سرپرست مرکز ملي فرش ايران گفت:زمينه تثبيت نام ايران به عنوان بزرگترين مرکز توليد فرش دستباف دنيا فراهم شده است .

به گزارش خبرنگار خبرگزاري صداوسيما سرپرست مرکز ملي فرش ايران امروز در چالدران گفت: تاکنون 15 برند فرش دستباف ايراني از نقاط مختلف کشورمان به ثبت جهاني رسيده است.

حميد کارگر با بيان اينکه ايران، خاستگاه اصلي فرش دستباف در دنيا به شمار مي رود افزود: براي ماندگاري نام مناطق مختلف کشورمان در حوزه نقشه هاي فرش دستباف، اين برندها با همکاري سازمان جهاني مالکيت فکري به صورت جهاني ثبت مي شوند.

وي تاکيد کرد: ثبت جهاني برندهاي فرش دستباف ايراني عاملي اثرگذار در جلوگيري از کپي برداري ديگر کشورهاست.

کارگراضافه کرد: علاوه بر ثبت جهاني، 40 برند فرش دستباف کشورمان نيز در چارچوب تثبيت مالکيت فکري اين هنر صنعت گرانسنگ در کشور به ثبت ملي رسيده است.

سرپرست مرکز ملي فرش ايران گفت: برخي ديگر از برندهاي فرش دستباف ايراني نيز با همکاري نهادهاي مرتبط در حال ارائه به سازمان جهاني مالکيت فکري هستند تا زمينه ثبت آنها فراهم شود.

کارگر با اشاره به اينکه با اين اقدامات زمينه تثبيت نام ايران به عنوان بزرگترين مرکز توليد فرش دستباف دنيا فراهم شده است گفت: اين هنر صنعت ارزشمند قابل مصادره توسط هيچ کشوري نيست و ايران همواره برند برتر در اين بخش در دنيا به شمار مي رود.

سالانه نزديک به 3 ميليون متر مربع انواع فرش دست بافت در مناطق مختلف کشور توليد مي شود .

در حال حاضر700 هزار نفر در کشور به صورت فعال در توليد فرش دست بافت مشغول فعاليت هستند .

Leave A Reply