تبادل تجربه ناظرين خوشه هاي كسب وكار در قم

0

به گزارش سايت خوشه هاي كسب وكار ؛ مهندس وحدت اظهار داشت: با توجه به پويايي برنامه توسعه خوشه هاي كسب و كار و فراگير بودن آن در سطح كشور همواره شاهد تجربيات و خلق ايده هاي جديد هستيم كه نياز است اين تجربيات مديريت شده و به اشتراك گذاشته شود.
وي افزود: عاملين و ناظرين توسعه، سرمايه هاي فكري هستند كه در برنامه هاي توسعه اي همراه معاونت صنايع كوچك سازمان بوده و نقش بسزايي در توسعه خوشه هاي ايفا نموده اند لذا ضروري است از دانش اين افراد در خوشه هايي كه در آغاز راه مي باشند استفاده نمود. بنابراين با گردهمايي كه در قم اتفاق افتاد ضمن ايجاد فضاي همفكري بين اعضاء، ناظرين جديد نيز معرفي شدند كه بتوانند با نظارت بر ساير خوشه ها، تجربيات خود را به ساير خوشه ها منتقل نمايند.
شايان ذكر است دوره مشاور- ناظر فني خوشه هاي كسب وكار با حضور 25 نفر از سراسر كشور در روزهاي 14 و 15 آبان ماه به ميزباني قم برگزار شد.

Leave A Reply