آمريکا تهديد جديد غول‌هاي گاز جهان

0

وزير نفت نيجريه نسبت به تبديل آمريکا به کشور صادرکننده گاز واکنش نشان داد و گفت: قطعاً هرگونه افزايش توليد گاز براي همه کشورها تهديد است و بايد ديد آمريکا چقدر مي‌تواند در بازار باقي بماند.

«امانوئل ايبه کاچيکوو» در پاسخ به مهر درباره تبديل آمريکا از يک کشور واردکننده به صادرکننده گاز و تهديد ورود گاز آمريکا به بازار جهاني براي اعضاي مجمع کشورهاي صادرکننده گاز، گفت: هر گونه افزايش توليد گاز براي تمامي کشورها يک تهديد به شمار مي‌رود.

رئيس دوره‌اي مجمع کشورهاي صادرکننده گاز با اعلام اينکه هزينه‌هاي توليد گاز در آمريکا به شدت پايين است و سرمايه‌گذاري قابل توجهي در اين حوزه انجام گرفته است، تصريح کرد: آمريکا به طور سنتي يک بازار خوبي براي فروش به شمار مي‌رود.

وزير نفت نيجريه با اعلام اينکه مهم اين است که آمريکا و ساير کشورهاي صادرکننده گاز تا چه حد مي‌توانند در بازار باقي بمانند؟ اظهار داشت: قطعاً سهم حضور کشورها در بازار را عرضه و تقاضا و قيمت‌ها تعيين مي‌کنند.

محمدحسين عادلي دبيرکل مجمع کشورهاي صادرکننده گاز هم در پاسخ به اين پرسش با بيان اينکه صادرات گاز ايالات متحده آمريکا تا چند سال آينده به 60 ميليون تن در سال افزايش مي‌يابد، گفت: بر اين اساس پيش‌بيني مي‌شود با آغاز سال جديد ميلادي، ظرفيت صادرات گاز آمريکا به 12 ميليون تن افزايش يابد که اين افزايش توليد تا چند سال ادامه مي‌يابد.

اين مقام مسئول با يادآوري اينکه برخي از کشورهاي اروپايي و آسيايي مقصد گازهاي صادراتي آمريکا به شمار مي‌روند، اظهار داشت: چالش جديد مجمع کشورهاي صادرکننده گاز، افزايش رقابت در بازار پس از افزايش صادرات گاز آمريکا است.

وي با بيان اينکه در کنار آمريکا، برخي کشورها همچون استراليا و کشورهاي شرق آفريقا هم به جمع صادرکنندگان گاز جهان مي‌پيوندند، تاکيد کرد: با اين وجود پيش‌بيني مي‌شود از سال 2020 ميلادي تقاضا براي گاز مجمع کشورهاي صادرکننده گاز افزايش يابد و سهم اين کشورها در بازار بالا برود.

مدل جديد قيمت‌گذاري گاز

عادلي همچنين در پاسخ به پرسش مهر درباره تعريف مدل جديد قيمت‌گذاري گاز در هفدهمين نشست وزارتي مجمع کشورهاي صادرکننده گاز، گفت: هم‌اکنون يک مدل جهاني براي گاز در دبيرخانه GECF طراحي و تدوين شده که بر اساس اين مدل، چشم‌انداز ميان‌مدت و بلندمدت گاز به وزراي کشورهاي عضو ارائه شده است.

دبيرکل مجمع کشورهاي صادرکننده گاز با تاکيد بر اينکه در اين مدت همچنين رشد اقتصادي، وضعيت عرضه و تقاضا، قراردادهاي صادرات گاز و سياستگذاري کشورهاي مختلف براي توليد، عرضه و مصرف بررسي شده است، اظهار داشت: در اين مدل، پيش‌بيني قيمت‌هاي آتي و نحوه عرضه و تقاضا در بازارها تعيين شده است.

عادلي با بيان اينکه مکانيزم قيمت‌گذاري گاز متفاوت از نفت خام است، اظهارداشت: هم‌اکنون اکثر قراردادهاي فروش گاز بر اساس قيمت نفت خام منعقد مي‌شود و اين در حالي است که در برخي از بازارها همچون بازار هنري هاب آمريکا، قيمت گاز بر اساس شاخص‌هاي گازي تعيين مي‌شود.

Leave A Reply