آمریکا به نظارت بر اینترنت پایان داد

0

دولت آمریکا روز شنبه به نقش نظارت رسمی خود بر اینترنت پایان داد و مدیریت سیستم آدرس آنلاین را به یک نهاد غیرانتفاعی جهانی سپرد.

به گزارش ایسنا، وزارت بازرگانی آمریکا اعلام کرد قراردادش با سازمان جهانی نظارت بر نامها و ارقام اینترنتی – آیکان – به پایان رسیده است.

به این ترتیب آیکان از این پس از سوی سهامدارانش که متشکل از مهندسان، دانشگاهیان، شرکتها و گروههای دولتی و غیردولتی هستند، اداره خواهد شد.

این اقدام بخشی از یک برنامه چند دهه ای از سوی آمریکا برای خصوصی کردن اینترنت است و حامیان این اقدام می گویند مستقل شدن فعالیت آیکان به حفظ یکپارچگی اینترنت در سراسر جهان کمک خواهد کرد.

به گفته مقامات آیکان و آمریکا، قرارداد نظارت آمریکا بر این سازمان به عنوان ناظر بر این بخش مهم که در آن دامنه ها و آدرسهای اینترنتی ایجاد می شوند، به واشنگتن یک نقش نمادین داده بود.

اما منتقدان که شامل برخی از قانونگذاران آمریکا هستند، معتقدند این اقدام بذل و بخشش از سوی واشنگتن بود که ممکن است به حکومتهای خودکامه اجازه دهد کنترل اینترنت را بدست بگیرند.

آخرین تلاش مخالفان برای جلوگیری از وقوع چنین رویدادی، یک شکایت تنظیم شده از سوی چهار ایالت آمریکا بود که با مخالفت قاضی فدرال برای صدور فرمان توقف انتقال مدیریت، شکست خورد.

بر اساس گزارش خبرگزاری فرانسه، لارنس استریک لینگ که مسئول واحد نظارتی در وزارت بازرگانی آمریکا بود، روز شنبه با صدور بیانیه کوتاهی، انجام شدن روند انتقال سازمان تخصیص ارقام اینترنتی (IANA) را تایید کرد.

Leave A Reply