ایران بهشت پولدارهاست

0

مهدی پازوکی گفت:« سیستم مالیات ها ایران همچنان یک سیستم سنتی است و قطعا باید ساختار مالیاتی کشور تغییر کند.»

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از خبرآنلاین ، مهدی پازوکی ، کارشناس اقتصادی  با اشاره به راه های افزایش درآمد دولت اظهارداشت:«منبع درآمد دولت دو نوع است؛ نفت و مالیات. در حال حاضر قیمت نفت در بازارهای جهانی کاهش پیدا کرده است.در بخش درآمدهای مالیاتی، هم در شرایط فعلی که اقتصاد ایران هنوز نرخ رشد پایین دارد کاهش دیده می شود. اگرنرخ مالیاتی را افزایش دهیم رکود تشدید پیدا می کند.»

وی افزود:«بهترین راه افزایش درآمدهای دولت، افزایش گستره مالیاتی است. گستره مالیاتی بعنی جلوی معافیت های مالی را بگیریم و با فرار مالیاتی مقابله کنیم. » این کارشناس اقتصادی ادامه داد:«در حال حاضر حجم فرار مالیاتی در اقتصاد ایران بسیار بالا است. هم اکنون نسبت مالیات به تولید ناخالص داخلی در ایران حدود 7.5 درصد است ،این در حالی است که این رقم در ترکیه کنار دست ما، حدود 25 درصد است. در مالزی 21 درصد است. بنابراین ما باید جلوی فرار مالیاتی را بگیریم تا مالیات به سالم ترین نوع درآمد تبدیل شود.»

پازوکی عنوان کرد:«از طرف دیگر هزینه های غیر ضروری دولت باید کاهش پیدا کند. مشکلی که از دولت گذشته به ارث برده ایم،یارانه‌ها است. دولت 3 هزار و 450 میلیارد تومان ماهیانه  پول یارانه می پردازد.»

این کارشناس اقتصادی در حالی که با حذف یارانه ها در زمان فعلی مخالف است، گفت:« اگر این طرح اکنون حذف شود پوپولیست به قدرت می رسد. پوپولیست ها باعث شدند اقتصاد ایران رو به عقب برگردد.از نظر زمانی حذف یارانه ها در حال حاضر کار درستی نیست و شهریور 96 زمان معقولی به نظر می رسد.»

پازوکی خاطر نشان کرد:«از آنجا که کنترل بازار نفت در دست ما نیست و قیمت آن در بازارهای بین المللی تعیین می شود، تنها راه حل این است که جلوی فرارهای مالیاتی را بگیریم. سیستم مالیات های ایران همچنان یک سیستم سنتی است و قطعا باید ساختار مالیاتی تغییر کند. به همین دلیل از نظر فرار مالیاتی ایران بهشت پول دارها است.»

Leave A Reply