عرضه صنایع کوچک در بورس، مشارکت مردم در اقتصاد

0

حامد واحدی عضو هیأت رییسه اتاق تهران که شرکت تحت مدیریتش به تازگی در فرابورس پذیرش شده فرآیند جذب واحدهای کوچک و متوسط به فرابورس را سخت و پیچیده، اما برای این صنایع ضروری دانست. او یکی از مهم ترین اثرات این اقدام را مشارکت مردمی در اقتصاد و حرکت در مسیر اقتصاد مقاومتی دانست.

به گزارش «فرصت امروز» واحدی در یک نشست خبری صنایع کوچک و متوسط را بخش مغفول اقتصاد کشور دانست در حالی که 45 درصد اشتغال و 33 جی دی پی جهانی را در اختیار دارند. در سال های پیش رو که آسیا و جنوب آفریقا شرایط جدیدی را در اقتصاد پیش رو دارند، فقط و فقط بهsmeها روی آوردند چون با کمترین سرمایه گذاری بیشترین اشتغال را ایجاد می کنند.

این فعال اقتصادی تامین مالی را بزرگ ترین مشکل صنایع کوچک دانست. او گفت: بانک ها تنها به صنایع بزرگ جوابگو هستند و آنها را بیشتر می پذیرند و با کمترین وثیقه ها پرداخت انجام می شود، در حالی که چالش بزرگی که ما با صنایع پیشران کشور داریم و روی میز همه مسئولین کشور است، عدم بازگشت منابع از سوی همین صنایع است.

او گفت: با نگاهی که در ایران بهsme ها شروع شده است، امیدواریم با تامین منابع شان از بازار سرمایه از بازار پول کناره گیری کنند. پیش بینی این عضوهیأت رییسه اتاق تهران این است که با توجه به روند رو به رشدی که در sme دیده می شود، بازار سرمایه می تواند سهام چشمگیری را برای خریداران ایجاد کند.

او جایگاه و تعریف این صنایع را در ایران با دیگر کشورها متفاوت دانست و گفت: در بازارهای مهم دنیا در آمریکا و لندن شرکت های بزرگ به بازارهای بزرگ وارد نمی شوند و ترجیح می دهند در این بازارها باشند، چرا که تسهیلات مناسبی برای صنایع کوچک ایجاد کرده اند.

همچنین در این کشورها برای خریداران، بازار سرمایه و برای فروشندگان و عرضه کنندگان سهام انگیزه ایجاد کرده اند.  به گزارش «فرصت امروز» واحدی عرضه سهام صنایع کوچک را در فرابورس دعوت از مردم برای مشارکت در اقتصاد تعبیر کرد و گفت: ما انتظار داریم سهام این صنایع با مناسب ترین شرایط ممکن در بازار عرضه شود.

او با اشاره به خصوصی بودن اغلب این صنایع گفت: شرکت های دولتی و شبه دولتی بازار را پر کردند و مردم دیگر از سوددهی این شرکت ها ناامیدند و اگر ما رشد اقتصادی می خواهیم و قرار است در جهت اقتصاد مقاومتی به پیش برویم باید شرایط را برای این شرکت ها در بورس پیچیده نکنیم. ما می خواهیم بانک ها و نهادهای بزرگ را کنار بزنیم و به مردم انگیره بدهیم تا از این بازار سرمایه استفاده کنند.

عضو هیأت رییسه اتاق تهران رویکرد sme ها را در جهان به سمت استارتاپ ها و صنایع فناوری های جدید عنوان کرد در حالی که در ایران مغفول مانده است.  به گفته حامد واحدی، بیش از 60 درصد اعضای اتاق بازرگانی تهران از صاحبان sme  هستند.

او همچنین با اشاره به روابط خارجی ایجاد شده با کشورهایی مثل اتریش و آلمان و کشور آسیایی جنوب شرقی، این روابط را در انتقال تجربه از این کشورها به ایران تاثیر گذار دانست.

Leave A Reply