اقتصاد جهانی به گِل نشست

0

گزارش سازمان ملل نشان می‌دهد رشد اقتصاد جهانی در سال 2016 به کمترین میزان از سال 2009 رسیده است.

براساس این گزارش اقتصاد جهانی در سال 2016 رشدی 2.2د رصدی را تجربه کرد که بر همین اساس در سال 2017 نیز شاهد بهبود رشد اقتصادی جهان خواهیم بود اما رشد سال گذشته از زمان وقوع رکود بزرگ اقتصادی در جهان در سال‌های 2008 و 2009 کمترین میزان رشد بوده است.

در گزارش سازمان ملل با عنوان شرایط اقتصاد جهانی و چشم‌اندازها در 2017 رشد اقتصاد جهانی در سال 2017 را 2.7 درصد و در سال 2018 ، 2.9 درصد ارزیابی کرد.

در این گزارش همچنین متوسط رشد اقتصاد جهانی طی 10 سال پس از رکود بزرگ 3.4 درصد ارزیابی شده است.

در این گزارش آمده است کشورهای در حال توسعه پیشران رشد اقتصاد جهانی در سال‌های 2017 و 2018 خواهند بود.

Leave A Reply