سلاطین کسب و کار در ۲۰۱۷ کدام شرکت‌ها هستند؟

0

۱۰ شرکتی که باید بشناسید. داغترین صنایع، محصولات و سهام هایی که باید در سال ۲۰۱۷ با آنها آشنا شوید.
کارشناســان حوزه گزارش بلومبرگ، حدود ۴ هزار ســهم از شرکتها را بررسی کردند؛ شرکتهایی که سال پیش رو با چالشهایی غیرطبیعی روبه رو میشوند یا شرکتهایی که قرار است فروش محصولاتشان را از طریق افراد معروف با تبلیغات افزایش دهند.

به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از دریک آنلاین، تحلیلگران رشــد درآمد سالانه، مشکلات حاشیه ای، سهام بازار، بدهی و مسائل دیگر را بررسی کردند و به تعدادی شرکت که ارزش دیدن دارند، رسیدند. به نقل از آینده نگر، شاخصهایی که در گزارش آمده است از آمارهای جهانی که بلومبرگ  جمع آوری کرده، تخمین زده شده است:

 رشد فروش: میزان فروش سال جاری در مقیاس با سالهای گذشته. میزان فروش توسط آمارهایی که بلومبرگ از طریق کارشناسان جمع آوری کرده به دست آمده است.

سود هر سهم: میزان سود سال جاری نسبت به سال گذشته

دارایی کل: آخرین گزارشی که شرکتها از داراییهایشان در سال جاری منتشر کردند
1.آدیداس

زمینه فعالیت: لباس

تخمین رشد فروش در سال جاری: ۶.۱۳ درصد

تخمین رشد سود هر ســهام در بازار در سال جاری: درصد ۴۹.۹

دارایی کل:۵۳.۱۵ میلیارد دلار

فروش دوازده ماهه گذشته:۱۱.۲۰ میلیارد دلار

بازگشت پول در یک سال: ۱۲۷ درصد

پس از باخت آدیداس در رقابت با شــرکت نایک، این شرکت دوباره رشــد پیدا کرد. آدیداس هزینه ها برای بازاریابــی را افزایش داد و فروش کفشهای “اســتن اسمیت” باعث شد دوباره بازار را به دست آورد.

 
2.آلکرمس

زمینه فعالیت: داروسازی

تخمین رشد فروش در سال جاری:۸.۱۹ درصد

تخمین رشد سود هر ســهام در بازار در سال جاری: درصد ۵۸.۳

دارایی کل:۷۹.۱ میلیارد دلار

فروش دوازده ماهه گذشته:۶۶۸ میلیون دلار

بازگشت پول در یک سال: ۳۲ -درصد

این شــرکت داروسازی با ســاخت داروهای ویویترول مشتریان زیادی داشته است. این شرکت اخیرا دارویی در زمینه اســکیزوفرنی ساخته اســت که پیشبینی میشود در سال آتی رشد زیادی را نصیب شرکت کند.
3.آلتیس

زمینه فعالیت: ارتباطات

تخمین رشد فروش در سال جاری: بی معنی

تخمین رشد سود هر سهام در بازار در سال جاری: بی معنی

دارایی کل:۹۹.۸۷ میلیارد دلار

فروش دوازده ماهه گذشته:۳۷.۱۸ میلیارد دلار

بازگشت پول در یک سال: ۷.۳۸ -درصد

این شــرکت در بخــش مخابرات بــرای اینکه بتواند چهارمین تولیدکننده کابل در هلند در ســال ۲۰۱۵ شــود، زیر بار وام سنگینی رفت. فشار افزایش درآمد و کاهش هزینه برای این شرکت بیشتر شده است. ارزش بدهی این شرکت از سال ۲۰۱۴ تاکنون دو برابر شده و به ۵۰ میلیارد دلار رسیده است.
4.آمازون

زمینه فعالیت: شرکت الکترونیکی

تخمین رشد فروش در سال جاری:۹.۲۷ درصد

تخمین رشد سود هر ســهام در بازار در سال جاری: درصد ۳۶۴.۴

دارایی کل:۰۸.۶۵ میلیارد دلار

فروش دوازده ماهه گذشته:۶۴.۱۲۰ میلیارد دلار

بازگشت پول در یک سال: ۹.۴۵ درصد

به دلیل افزایش اعضای اصلی و سرویسهای اینترنتی و بــا اینکه این شــرکت در پروژه های عظیم جدیدی سرمایه گذاری کرده اســت، آمازون توانسته سودهای خود را به مقدار متعادل برساند.

 
5.پوشش ایگل امریکایی

زمینه فعالیت: لباس

تخمین رشد فروش در سال جاری:۹.۳ درصد

تخمین رشد سود هر ســهام در بازار در سال جاری: درصد ۱۹.۸

دارایی کل:۶۹.۱ میلیارد دلار

فروش دوازده ماهه گذشته:۶.۳ میلیارد دلار

بازگشت پول در یک سال: ۳.۲۳ درصد

این تولیدکننده لباسهای جوانپسند با نادیده گرفتن رقبــای خود در بازار توانســته ۶ بار متوالی چهارماهه افزایش فروش داشته باشد.

 
6.تولیدات ورزشی آنتا

زمینه فعالیت: لباس

تخمین رشد فروش در سال جاری:۹.۱۸ درصد

تخمین رشد سود هر ســهام در بازار در سال جاری: درصد ۱۵.۳

دارایی کل:۹۵.۱ میلیارد دلار

فروش دوازده ماهه گذشته:۸۹.۱ میلیارد دلار

بازگشت پول در یک سال: ۹.۹ درصد

بزرگترین شرکت داخلی لباس ورزشی چین توانسته فروش خود را به دلیل افزایش وزرشکاران در این کشور رشد دهد.

 
7.آریاد

زمینه فعالیت: داروسازی

تخمین رشد فروش در سال جاری:۷.۵۶ درصد

تخمین رشد سود هر ســهام در بازار در سال جاری: درصد ۹۱.۹

دارایی کل:۶۲۴ میلیون دلار

فروش دوازده ماهه گذشته:۱۶۹ میلیون دلار

بازگشت پول در یک سال: ۸.۴۶ درصد

رشد آرام داروی درمان سرطان خون شرکت آریاد نشان میدهد که این شرکت رشد متعادلی از سال ۲۰۱۴ داشته است. این شرکت در تالش است که تا نیمه دوم ۲۰۱۷ دارویی برای درمان ریه به بازار ارائه دهد که پیشبینی میشود رشد این شرکت را افزایش خواهد داد.

 
8.بانکو دو برزیل

زمینه فعالیت: بانک

تخمین رشد فروش در سال جاری: بی معنی

 تخمین رشد سود هر سهام در بازار در سال جاری: ۳۴ -درصد

دارایی کل:۷۴.۴۵۳ میلیارد دلار

فروش دوازده ماهه گذشته:۵۵.۵۸ میلیارد دلار

بازگشت پول در یک سال: ۹.۴۹ درصد

نرخ بهره برای هر وام ۳۰ درصد است. بحران اقتصادی در برزیل باعث شده که از نظر درآمدی این بانک به چهارمین بانک در کشور تبدیل شود. اما درخصوص ورشستگی این بانک، نگرانیهایی وجود دارد.
9.باریک گلد

زمینه فعالیت: معدن

تخمین رشد فروش در سال جاری:۷.۵ درصد

تخمین رشد سود هر ســهام در بازار در سال جاری: درصد ۱۲۹.۷

دارایی کل: ۶.۲۵ میلیارد دلار

فروش دوازده ماهه گذشته:۵.۸ میلیارد دلار

بازگشت پول در یک سال: ۴.۱۶۵ درصد

تقاضــای طلا به خصــوص پس از برگزیــت به دلیل سرمایه گذاری در جای امن، افزایش پیدا کرده است. بزرگترین معــدن دار طلا در جهان به دلیل موجی از کاهش قیمتها در تالش اســت که بدهیهای خود را کم کند.

 
10.سی بی اس

زمینه فعالیت: رادیو و تلویزیون

تخمین رشد فروش در سال جاری:۸.۴ درصد

تخمین رشد سود هر سهام در بازار در سال جاری: ۶.۲۳ درصد

دارایی کل:۱۴.۲۳ میلیارد دلار

فروش دوازده ماهه گذشته:۳.۱۴ میلیارد دلار

بازگشت پول در یک سال: ۳.۲۱ درصد

 ویاکوم که یک شرکت تلویزیونی است، میخواهد برنامه تلویزیونی “مانستر تراک”سی بی اس را ۱۱۵میلیون دلار بخرد.

Leave A Reply