بسته حمایتی دولت از صنایع کوچک تا پایان اردیبهشت ابلاغ می شود

0

به گزارش گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان سلیمانی در مصاحبه با رادیواقتصاد ، سیاست کلی سازمان را ایجاد بستری به منظور ارائه بهتر سرویس های بخش خصوصی به صنعت گران دانست و افزود: اتاق بازرگانی از منظر تاریخی قدیمی ترین تشکل محسوب می شود و به عنوان پارلمان بخش خصوصی اهمیت دارد.

وی گفت: پیرو جلسات متعدد با فعالان اتاق بازرگانی تفاهمنامه ای جامع نگاشته شد تا اتاق بازرگانی در کنار سایر تشکل ها در تصمیم گیری استان ها شرکت کند و اگر بخش خصوصی در هیئت مدیره شرکت های استانی حضور یابد، خدمتی بهتر به بخش خصوصی ارائه خواهد شد.

سلیمانی با بیان اینکه دیپلماسی صنایع کوچک باید از سوی بخش خصوصی شکل گیرد، ادامه داد : نظام پیمانکاری فرعی در دنیا از سوی اتاق بازرگانی آغاز می شود و حمایت بعد از سال های اولیه به تشکل ها واگذار خواهد شد.

وی شبکه سازی، جذب سرمایه گذاری خارجی در شهرک های صنعتی و بهره مندی از تجارب تجار و آموزش های بخش خصوصی را از دیگر نتایج این تفاهم نامه خواند و افزود: کار گروهی مشترک میان ما و اتاق شکل گرفته است و برنامه های اجرایی در سطح ملی تعریف می شوند.

معاون سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی در خصوص واگذاری زمین به فعالان اقتصادی در شهرک های صنعتی گفت: امسال کل اختیارات هیئت مدیره سازمان به شرکت های استانی واگذار شده است و در 80 درصد شهرک ها شاهد افزایش قیمت و حق انتفاع نبوده ایم.

وی با اشاره به اینکه مشوق ها به هیئات استانی واگذار شده است، اذعان داشت: اگر صنعت گران در هر یک از استان ها اثر بخش باشند، واگذاری زمین ها اجرایی می شود و بعدها مدیریت شهرک ها به صنعت گران واگذار خواهد شد تا مدیریت بهتری نسبت به دولت اعمال شود.

سلیمانی در رابطه با فقدان آمادگی زیر ساخت ها گفت: امروز نزدیک 260 شهرک و ناحیه صنعتی موجود است و زیربناهای اولیه آماده می باشد که به فراخور تقاضا زیر ساخت ها نیز توسعه داده می شود؛ بنابراین امکانات اولیه موجود است و نیازهای آبی، برقی و گازی نیز احصا شده است تا از سوی ستاد اقتصاد مقاومتی در اولویت قرار گیرد.

معاون سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی اضافه کرد:رویکرد سال جاری مبنی بر تامین زیر ساخت هایی از جمله آب و برق از سوی بخش خصوصی است که اقدام به ایجاد نیروگاه یا بازیافت پساب صنعتی نمایند و این اقدام در آئین نامه ها و دستور العمل ها نیز دیده شده است.

سلیمانی بسته های حمایتی دولت را در قالب ارتقای رقابت پذیری توان ملی، توسعه صادرات، جذب سرمایه گذاری خارجی ارتقای فناوری و اقتصاد دانش بنیان تشریح کرد و گفت :قدرتمند سازی صنایع، تکمیل زنجیره محصولات با ارزش افزوده، توسعه منابع انسانی و آموزش از جمله اقداماتی است که مشمول این بسته های حمایتی می شود.

Leave A Reply