افتتاح ششمین نمایشگاه نو آوری و فناوری تبریز با حضور وزیر صمت

0

وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: توسعه فناوری و گسترش صادرات دو بال برای پرواز یک صنعت هستند که با توجه به تغییر اقتصاد از منابع پایه به اقتصاد دانش بنیان در صدد توسعه هرچه بیشتر این دو مورد هستیم.

به گزارش شاتا، رضا رحمانی در افتتاحیه ششمین نمایشگاه نوآوری و فناوری ربع رشیدی ، ارتباط بیش از پیش صنعت و دانشگاه را یکی از اهداف وزارت صمت توصیف کرد و گفت: در حوزه های مختلف کارهای خوبی را آغاز کرده ایم و در صدد ارتباط هر چه بیشتر دانشگاه با صنعت و تبدیل ایده ها به محصول هستیم.

رحمانی وجود سرمایه انسانی و مغز افزار یکی از شروط اصلی پیشرفت برشمرد و اظهار داشت: در این موضوع جز پیشتازان هستیم و تردیدی نیست که حتی بهترین کرسی های علمی جهان نیز در اختیار ایرانی ها است.

وی با اشاره به اینکه هر صنعتی برای پرواز به دو بال فناوری و صادرات نیاز دارد، گفت: دور جدید انقلاب صنعتی با عنوان انقلاب چهارم صنعتی زندگی را دگرگون خواهد کرد و صنعت این جایگاه را دارد که نمود و بروز بیشتری پیدا کند.

وزیر صمت با تاکید بر بهرمندی از ایده های جدید اظهارداشت: باید از جوانان کمک بگیریم تا ایده های خود را جهت کارهای دانش بنیان به کار گیرند.

رحمانی با اشاره به اینکه اقتصاد از منابع پایه به سمت اقتصادهای دانش بنیان می رود، گفت: سرمایه گذاری روی پروژه های دانش بنیان را در دستور کار قرار دادیم که از ظرفیت های بخش خصوصی و دولتی در جهت صحیح استفاده کنیم.

وزیر صنعت، معدن و تجارت اظهار داشت: همفکری با بخش خصوصی چه در دوران تحریم و غیر آن، یک اولویت و ضرورت اساسی در کار ما باید باشد، منابع و بودجه ما کم نیست ولی باید آنها را در اولویت‌های خودش خرج کنیم.

Leave A Reply