برگزاری نشست هم اندیشی ناظرین توسعه خوشه های کشور در استان قم

0

ناظرین پروژه های توسعه خوشه ای جهت تبادل اطلاعات و دسترسی به آخرین دستاوردهای صورت گرفته در این زمینه برای دومین بار در استان قم گرد هم آمدند.
در افتتاحیه این نشست، آقای دکتر مصاحب معاون محترم صنایع کوچک سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران و آقای مهندس شعاعی مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی قم حضور داشتند.
آقای دکتر مصاحب بر اهمیت فراوان خوشه های کشور در رشد و توسعه اقتصادی کشور تأکید داشتند و با توجه به نقش بسیار مهم عوامل توسعه و ناظرین توسعه خوشه ها در صف اول جبهه اقتصادی از ایشان درخواست ارائه پیشنهادات اجرایی برای بهبود فعالیت خوشه های کشور و افزایش سهم آنها در فعالیتهای اقتصادی نمودند.
لازم به ذکر است آقای دکتر عزیز محمدلو مشاور پروژه های توسعه خوشه ای به عنوان مدرس در این نشست راهکارهای اجرایی جهت همکاری و پر رنگ شدن نقش ناظرین خوشه ها در رهبری و هدایت عاملین توسعه را مطرح نمودند.

Leave A Reply