خيز آلماني ها براي حضور در صنايع نساجي ايران

0

رئيس انجمن ماشين سازي و نساجي آلمان با حضور در ايران نشان داد که آلماني ها به فکر حضور در صنعت نساجي ايران هستند.
در شرايطي که فرانسوي ها به دنبال حضور مجدد در بازار خودرو ايران هستند، روس ها به دنبال سهم گرفتن در بازار نيرو و برق و آمريکايي ها به دنبال پيدا کردن و محک زدن بازار ايران؛ شرکت هاي آلماني هم به اين نتيجه رسيده اند که از فرصت استفاده کنند و به يک بازار کمتر مورد توجه در کشور يعني بازار نساجي وارد شوند؛ اتفاقي که البته در صورت مديريت درست و هدايت مناسب سرمايه گذاري ها مي توانند نتايج بسيار خوبي براي کشور به همراه داشته باشد زيرا نساجي ايران هم اکنون با چالش هاي متعددي مانند قديمي بودن تکنولوژي و ماشين آلات و نبود سرمايه کافي براي توسعه کار دست و پنجه نرم مي کند.
در اين بين اولين گام براي حضور شرکت هاي آلماني در صنعت نساجي ايران ديروز با برگزاري همايشي با عنوان « تکنولوژي آلمان به ديدار صنعت نساجي و فرش ايران مي آيد» برداشته شده؛ همايشي که با حضور سفير و سرکنسول آلمان در تهران، رئيس انجمن ماشين سازي و نساجي آلمان، مديران وزارت صنعت، معدن و تجارت، مسئولان اتاق ايران و آلمان و… در تهران برگزار شد و در آن رجينا بروکنر رئيس انجمن ماشين سازي و صنايع نساجي آلمان خيلي صريح حرف خود را زد:« صاحبان صنعت نساجي در ايران مي توانند با استفاده از تکنولوژي جديد، بازار صادراتي خود را با ارزش افزوده در حوزه پوشاک و فرش( ماشيني) توسعه دهند.» البته او استفاده از اين تکنولوژي ها و حضور شرکت هاي آلماني را منوط به توافق نهايي هسته اي دانست و گفت:« رفع تحريم هاي اقتصادي ايران به طور حتم تجارت اين کشور با ساير کشورها از جمله آلمان را به شرايط برد- برد نزديک خواهد کرد.»
در هفته هاي گذشته و بعد از صدرو بيانيه لوزان اميدها براي به نتيجه رسيدن مذاکرات هسته اي بسيار بيشتر از قبل شده است و همين موضوع باعث شده است تا بسياري از شرکت ها و کشورهاي خارجي با گروه هاي تجاري، اقتصادي و صنعتي خود به ايران بيايند و براي شروع سرمايه گذاري در ايران بعد از نهايي شدن توافق هسته اي برنامه ريزي و بازاريابي کنند. کشورها و شرکت هايي که به نظر مي رسد از همين حالا به فکر گرفتن سهم خود و بخش مهمي از بازار ايران هستند.
در همايش « تکنولوژي آلمان به ديدار صنعت نساجي و فرش ايران مي آيد» گلناز نصرالهي مديرکل دفتر صنايع نساجي وزات صنعت، معدن و تجارت هم با استقبال از حضور شرکت هاي آلماني در صنعت نساجي ايران، گفت:« ايران و آلمان به طور حتم مي توانند شرکاي مناسبي در صنعت نساجي باشند. او گفت:« همکاري مناسبي که در حال حاضر بين شرکاي تجاري ايران و آلمان وجود دارد، مي تواند به توسعه هرچه بهتر صنعت نساجي در کشور کمک کند.» او همچنين به نگراني هاي طرف ايراني از استفاده از تکنولوژي آلماني در صنايع نساجي هم پرداخت و گفت مسائلي مانند خدمات پس از فروش و قيمت مناسب ماشين آلات از دغدغه هاي اصلي صاحبان صنايع نساجي در ايران است که بايد از سوي طرف هاي آلماني مورد توجه قرار گيرد.
در حال حاضر بسياري از ماشين آلات مورد استفاده در صنعت نساجي کشورمان که در سال ها و يا دهه هاي گذشته وارد کشور شده اند آلماني هستند؛ آلمان کشور است که در صنايع مختلف از جمله نساجي و به خصوص صنايع ماشين سازي شهرت جهاني دارد.به اعتقاد کارشناسان بعد از نهايي شدن توافق هسته اي بسياري از صنايع کشور از جمله صنايع نساجي که در سال هاي گذشته نياز به نوسازي و بازسازي داشته اند فرصت مناسبي خواهند داشت تا بتوانند با جذب سرمايه و تکنولوژي خود را براي رقابت در بازارهاي داخلي و خارجي آماده کنند.

Leave A Reply