توسعه خوشه صنعتی جواهرات مشهد ،تثبیت و حفظ اشتغال

0

معاون صنایع کوچک شرکت شهرکهای صنعتی استان خراسان رضوی، با اشاره به اینکه توسعه این خوشه باعث تثبیت و حفظ اشتغال می‌شود، گفت: افزایش قدرت رقابت در بازار، کمک به ارتقای سطح فنی و تکنولوژی واحدهای تولیدی و نیز کاهش هزینه های تولید و بازاریابی از مزایای توسعه خوشه های صنعتی است.
 به گزارش روابط عمومی شرکت شهرکهای صنعتی استان خراسان رضوی، مسعودمهدیزاده افزود: یکی دیگر از مواردی که اهمیت توجه به این قشر را افزایش می دهد  این است که 70 درصد تولیدات خوشه صنعتی جواهرات مشهد بر پایه جواهرسازی است که دارای  ارزش افزوده بوده که دنیا بدنبال آن  است.
 وی ادامه داد: از این منظر نیز نقش و اهمیت توسعه صنعت جواهرات نمایان می‌شود چرا که چشم انداز تعیین شده استان، و توسعه شهر مشهد بر مبنای توریسم، اشتغال درآمدزا، صادرات، تولید و گردشگری در آن لحاظ شده که تمامی این موارد با حمایت و توسعه صنعت طلا و جواهر سازی در مشهد محقق خواهد شد.
 مهدیزاده خاطرنشان کرد: خوشه صنعتی جواهرات مشهد یکی از 3 خوشه صنعتی طلا و جواهر در سطح کشور است که توسط سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران مورد تایید قرار گرفته و اقدامات اجرایی آن در حال پیگیری است.

Leave A Reply