برگزاری دوره بازرسی کیفی- SGS_BV

0

دوره آموزشی بازرسی کیفی با تاکید بر استانداردهای SGS و BV در روز چهارشنبه مورخ 30 خردادماه 94 با حضور 21 نفر از ذینفعان خوشه پلی اتیلن و محصولات پایین دستی پتروشیمی و سایر واحدهای صنعتی در سالن جلسات شرکت شهرکهای صنعتی کرمانشاه به مدت هشت ساعت برگزار گردید.
در این دوره سرفصل هایی از قبیل استاندارد و اهمیت آن، مفاهیم کلی بازرسی کالا، قوانین بین المللی بازرسی، شرکت های مجاز در زمینه بازرسی کالا از قبیل SGS و BV ، الزامات و مقررات ورود به بازار عراق و استاندارد های مرجع پلی اتیلن مورد بحث قرار گرفت. در پایان دوره لوح فشرده مطالب ارائه شده در اختیار شرکت کنندگان در دوره قرار گرفت و گواهی شرکت در دوره نیز صادر گردید.

Leave A Reply