بيش از 400 تن پيله کرم ابريشم خريداري شد

0

 

بيش از400 تن پيله کرم ابريشم را بخش غيردولتي از نوغانداران خريداري کرده است.

رئيس مرکز توسعه نوغانداري کشور امروز در مراسم جشن نوغانداران آذربايجان غربي افزود: اين ميزان پيله کرم ابريشم را بخش غيردولتي با قيمت توافقي بيش از نرخ خريد تضميني ، کيلويي 151 هزار ريال خريداري کرد.

داداش پور افزود: 29 هزار جعبه تخم نوغان در ميان 18 هزار و 600 خانواده نوغاندار امسال توزيع شد که پيش بيني مي شود 850 تن پيله کرم ابريشم برداشت شود.

بني هاشم مشاور وزير و مدير کل دفتر امور زنان روستايي و عشايري وزارت جهاد کشاورزي هم در اين مراسم با اشاره به اينکه احياي صنعت نوغانداري در دستور کار وزارت جهاد کشاورزي قرار دارد بر ضرورت تکميل زنجيره توليد ، فرآوري و توسعه صنايع وابسته به ابريشم تاکيد کرد و افزود: مشارکت و فعاليت زنان در اين عرصه ،کاهش هزينه ها و افزايش بهره وري را در پي دارد.

کريم زاده رئيس سازمان جهاد کشاورزي آذربايجان غربي نيز در بخشي از اين مراسم با تاکيد بر لزوم کشت ارقام جديد توت و تکثيرگونه هايي با توان توليد بيشتر ، از آمادگي اين سازمان در شناسايي زمين هاي مناسب براي احداث توتستان و حمايت همه جانبه از نوغانداران به ويژه زنان روستايي خبر داد.

 

Leave A Reply