افزايش 25 ميليون دلاري سرمايه صندوق ضمانت سرمايه‌گذاري صنايع کوچک

0

مديرعامل صندوق ضمانت سرمايه‌گذاري صنايع کوچک با اشاره به سرمايه 90 ميليارد توماني اين صندوق، از افزايش 25 ميليون دلاري سرمايه صندوق در سال جاري خبر داد.

علي تعقلي با بيان اينکه سرمايه صندوق حدود 90 ميليارد تومان است، گفت: دولت براي سال 1394 طرحي را تصويب کرده که 25 ميليون دلار به سرمايه فعلي صندوق اضافه شود.

وي درباره امکان تحقق اين موضوع اظهار کرد: با توجه به اينکه محل تامين اين منابع مشخص و قابل دسترسي است قطعا محقق خواهد شد.

مديرعامل صندوق ضمانت سرمايه‌گذاري صنايع کوچک با بيان اينکه اين صندوق تا چندين برابر منابع در اختيار، مي‌تواند ضمانت‌نامه صادر کند، ادامه داد: براي سال جاري 300 ميليارد تومان ظرفيت‌سازي کرديم و اين به شرطي است که واحدهاي توليدي در استان‌ها به دفاتر رسمي صندوق مراجعه کنند.

تعقلي با بيان اينکه کارکرد صندوق، صدور ضمانت‌نامه براي تسهيلات اعطايي از سوي بانک‌ها به صنايع کوچک است، گفت: زماني که متقاضي دريافت تسهيلات از بانک مصوبه دريافت مي‌کند در صورت کسري وثايق به صندوق مراجعه کرده و ما نيز در قبال اخذ وثايق ساده‌تر ضمانت‌نامه‌اي براي بانک مورد نظر صادر مي‌کنيم.

وي با بيان اينکه در حال حاضر با 9 بانک قرارداد داريم، اظهار کرد: متقاضيان ما فقط صنايع کوچک و بر اساس تعريف در قانون واحدهاي توليدي با اشتغال کمتر از 50 نفر هستند.

مديرعامل صندوق ضمانت سرمايه‌گذاري صنايع کوچک با اشاره به تحت پوشش قراردادن 500 واحد صنعتي توسط اين صندوق ادامه داد: محدوديت و سقفي براي تعداد واحدهاي توليدي نداريم اما به توجه به منابع صندوق، در حال حاضر سقف اعتباري ما يک ميليارد تومان براي هر واحد توليدي است.

تعقلي افزود: با توجه به اينکه بانک‌ها به شکل تجاري به تسهيلات ارائه شده نگاه مي‌کنند و وثايقي را قبول مي‌کنند که ريسک‌شان صفر باشد، ضمانت‌نامه‌هاي ارائه شده از سوي ما به مثابه وجه نقد است؛ يعني هر زماني که بانک از ما طلب کند، آن را پرداخت مي‌کنيم تا واحد توليدي زير فشار قرار نگيرد.

وي درباره نرخ سود تسهيلات ارائه شده به صنايع کوچک توسط بانک‌ها نيز گفت: تا زماني که ميزان تقاضا براي تسهيلات بيش از عرضه باشد، نرخ سود بالا خواهد بود؛ بنابراين بايد عرضه تسهيلات را افزايش دهيم که لازمه اين امر کاهش معوقات بانکي و پرداخت بدهي بدهکاران به بانک‌هاست.

Leave A Reply