سهم تسهيلات اختصاصي به صنايع كوچك و متوسط از كل اعتبارات

0

دكتر غلامرضا سليماني: سهم تسهيلات اختصاصي به صنايع كوچك و متوسط از كل اعتبارات اختصاص داده شده در سال گذشته كم¬تر از 10درصد مي¬باشد.
عضو هيأت مديره و معاون صنايع كوچك سازمان صنايع كوچك سازمان صنايع كوچك و شهركهاي صنعتي ايران در گفتگو در برنامه تيتر امشب شبكه خبر با عنوان رسالت جديد بانكها در پيشرفت اقتصادي كشور، با اشاره به اهميت فراوان صنايع كوچك و متوسط در اشتغالزايي و نقش به¬سزاي اين واحدها در زنجيره تأمين صنايع اصلي كشور همچون خودروسازي، بيان نمود: در سال93حدود15500واحد صنعتي كوچك نيازمند تسهيلات احصا شد و ليست مذكور توسط وزير محترم صنعت، معدن و تجارت به بانك مركزي ارائه شده است كه تا كنون كم¬تر از 10درصد اين واحدها موفق به اخذ اين تسهيلات شده¬اند.
دكتر سليماني در بخش ديگري از اين برنامه از تسهيلات ويژه¬اي كه در دنيا در خصوص صنايع كوچك و متوسط صحبت نمود و گفت: در كل دنيا تسهيلات با نرخ بهره كم و شرايط ويژه در اختيار واحدهاي صنعتي قرار مي¬گيرد و به طور مثال بانك مركزي كشور كره¬جنوبي، بانكهاي اين كشور را موظف به پرداخت حداقل50درصد اين تسهيلات به اين نوع بنگاهها نموده است.
سليماني افزود: واحدهاي صنعتي كوچك مصداق دقيق اقصاد مقاومتي مي¬باشند چرا كه، مديريت اين واحدها كاملا در اختيار بخش خصوصي مي¬باشد. پس بنابراين، بايد در عمل توجه ويژه¬اي به اين بخش از صنعت شود.
همچنين در اين برنامه جناب آقاي دكتر عبدالناصر همتي، رييس شوراي هماهنگي بانكهاي دولتي، نقش به¬سزاي صنايع كوچك و متوس را در اشتغالزايي و توسعه اقتصاد تأييد نمود و گفت: در جلسه اخير رييس كل بانك مركزي با مديران عامل بانكهاي كشور، با توجه به عقب ماندگي توسعه¬اي برخي از استانها و عدم كارايي صنايع بزرگ، اعتيار 1000ميليارد تومان براي كمك به واحدهاي صنعتي كوچك و متوسط در استان كردستان مصوب شد.
ايشان همچنين از منابع محدود بانكي و تقاضاي فراوان براي تسهيلات در حوزه¬هاي مختلف همچون كشاورزي، معدن و تجارت خبر داد و گفت: بالا بردن سهم تسهيلات صنايع كوچك و متوسط نياز به تغيير نگرش سياست كلان كشور و تصويب در شوراي پول و اعتبار دارد.

Leave A Reply